MMDS电源适配器

一、ERP 代码

110V:3.01.03.009

230V:3.01.03.010


二、技术参数

输入 AC 110V 60Hz/230V 50Hz 
输出 DC 20V 150mA